Odbiór Elektroodpadów - Znaczenie Odbioru Elektroodpadów dla Ochrony Środowiska - dlaczego warto oddawać stare urządzenia elektryczne.

Dodane: 25-05-2024 18:22

Zagrożenia związane z elektroodpadami Elektroodpady, czyli zużyte lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Produkty te często zawierają szkodliwe substancje chemiczne, taki

Odbiór Elektroodpadów - Znaczenie Odbioru Elektroodpadów dla Ochrony Środowiska - dlaczego warto oddawać stare urządzenia elektryczne. Odbiór elektroodpadów

Zagrożenia związane z elektroodpadami


Elektroodpady, czyli zużyte lub uszkodzone urządzenia elektryczne i elektroniczne, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Produkty te często zawierają szkodliwe substancje chemiczne, takie jak rtęć, kadm, ołów czy bromowane związki retardujące płonność. Gdy trafiają na wysypiska śmieci lub są w niewłaściwy sposób utylizowane, mogą one zanieczyścić glebę, powietrze i wodę, a także zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt.