Rodzaje bólu mięśni i stawów

Siedzący tryb życia, brak regularnego ruchu, nierozważny i sporadyczny sport oraz genetyczne predyspozycje szybko odbijają się na funkcjonowaniu stawów. Kondycja fizyczna współczesnego pokolenia uległa znacznemu pogorszeniu. Sporadyczne ćwiczenia w weekendy nie poprawią tego stanu, co więcej są przyczyną wielu schorzeń dotyczących zarówno stawów jak i mięśni. Jednym z pierwszych objawów jest ból. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Badań nad Bólem określany jest on jako „nieprzyjemne odczucie emocjonalne związane z istniejącym lub mogącym wystąpić uszkodzeniem tkanek”. Wynika z tego, że odczuwanie bólu jest sprawą indywidualną i chorzy z takim samym rozpoznaniem, z taką samą aktywnością choroby, będący w tym samym stadium zaawansowania mają zróżnicowane doznania bólowe.

Rodzaje bólu

  • Nocyceptywny (receptorowy) – pobudzenie receptorów bólowych bez uszkodzenia tkanek, pozwala to odruchowo zapobiegać uszkodzeniu tkanek przez szkodliwe bodźce np. dotknięcie gorącego przedmiotu.
  • Neurogenny – jest wywołany podrażnieniem i uszkodzeniem nerwów, komórek nerwowych i receptorów bólowych na skutek uszkodzenia tkanek, ucisku na nerwy tkanek patologicznych, niedokrwienia i innymi czynnikami.
  • Psychogenny – ból ten nie ma podłoża organicznego, wymaga leczenia psychiatrycznego, leki przeciwbólowe nie wykazują działania.

W zależności od nasilenia i czasu trwania bólu wyróżniono dwa rodzaje bólu: ostry i przewlekły. Ostry charakteryzuje się nagłym wystąpieniem, określoną przyczyną i ma charakter głównie informacyjny. Ten rodzaj bólu pojawia się w ostrych stanach procesu zapalnego. Ból przewlekły to ból trwający powyżej 3 miesięcy. Ma charakter nawracający, wymaga stałego leczenia.
Pojawienie się bólu ostrego jest niezależne od wieku. Bóle przewlekłe występują znaczenie częściej u osób starszych i dotyczą głównie narządów ruchu. Ortopeda najlepiej pomoże nam w zdiagnozowaniu z jakiego rodzaju bólem mamy do czynienia.

Post Author: