Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy - ważna metoda monitorowania naszego wpływu na środowisko.

Dodane: 25-05-2024 17:11

Co to jest ślad węglowy? Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, emitowanych do atmosfery podczas produkcji, transportu, użytkowania oraz utylizacji produktu lub usługi. Jest to ważne narzędzie

Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy - ważna metoda monitorowania naszego wpływu na środowisko. Obliczanie śladu węglowego

Co to jest ślad węglowy?


Ślad węglowy to miara ilości gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, emitowanych do atmosfery podczas produkcji, transportu, użytkowania oraz utylizacji produktu lub usługi. Jest to ważne narzędzie do monitorowania i oceny naszego wpływu na zmiany klimatu.Jak obliczyć ślad węglowy?


Obliczanie śladu węglowego jest procesem złożonym, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. W pierwszym kroku należy zidentyfiko